Etter skoletid – trygghet og lek

BIBLIOTEK HOLMESTRAND fikk 60 000 kroner til utstyr til aktiviteter og mat i 2024

Etter Skoletid, et initiativ av biblioteket og frivilligsentralen i Holmestrand, tilbyr en hyggelig møteplass for 5-12 åringer, som ikke har SFO. Her kan barn utforske kreativiteten sin, bygge vennskap og delta i en rekke aktiviteter hver tirsdag. BIBLIOTEK HOLMESTRAND har fått tildelt 60 000 kr til utstyr til aktiviteter og mat.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?