Eventyr på flere språk i Fredrikstad

Norsk Folkehjelp Fredrikstad får 119 000 kroner til oversettelse av litteratur, bilderettigheter, leie av lokaler med lyd/lys.

Norsk Folkehjelp i Fredrikstad vil hver måned invitere barnefamilier til eventyrstund på to språk. Arrangementet foregår på Litteraturhuset og bruker to fortellere parallelt, hvor den ene leser og forteller på norsk, den andre på arabisk, kurdisk eller somalisk. Fredrikstad har store innbyggergrupper fra disse språkområdene, og de besøker sjelden kulturarrangementer som koster penger. Norsk Folkehjelp gis støtte til å gi dem muligheten til å oppdage norsk barnelitteratur, og samtidig åpne for at norske barn får høre eventyr på et fremmed språk og fra andre land.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?