Eventyrskolen på Stein

MiA – Museene i Akershus, avd. Nes samlinger får 150.000 kroner til restaurering av Reidar Aulies maleri “I natt red´n Henrik forbi”.

Museene i Akershus er et konsolidert museum med 18 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentre. Nes samlinger er en av avdelingene og Stein skole er et besøkssted nær Vormsund og en del av Nes samlinger. Skolen kalles også “Eventyrskolen” og er enestående fordi klasserommene er dekorert med malerier av kjente norske kunstnere. Det store fondmaleriet “I natt red’n Henrik forbi” malt av Reidar Aulie fyller hele bakveggen i et av klasserommene på Stein skole. Bildet var bygd på Ingeborg Refling Hagens dikt om Henrik Wergeland. Det viser Wergeland til hest som strør frø og blomster i sitt fotefar til glede for barna som i flere generasjoner kan plukke blomster i Wergelands spor. Maleriet måler 2.5 x 6 meter og er utført i olje på lerret. Lerretet er montert på et rammeverk og maleriet er fastmontert til veggen med lister, men det er dårlig spent opp på rammeverket og har derfor en del deformasjoner i lerretet. Både lerret og malingslag viser skader og svakheter, og det trenger også å bli renset for overflatesmuss.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?