Evergreen på havnepromenaden i Oslo

Kulturbyrået Mesén fikk 250.000 kroner i 2014 til kunstprosjektet Evergreen, som er inspirert av Ballastplanter.

Denne neonrøde skulpturen kan du se langs Havnepromenaden i Oslo. (Foto: Christian Bermudez)

Kulturbyrået Mesén har spesialisert seg på å utvikle, planlegge og gjennomføre kunst-, kultur- og webprosjekter; fra idé til konkret prosjekt.

Kunstneren Christian Bermudez står bak “Evergreen”. Prosjektet innebærer historiefortelling og kunst i Oslos havn.

Den konseptuelle idéen til Christian Bermudez er å bruke ballastplanter for å fortelle historien om vår maritime fortid. I seilskutetiden kom ballastplanten til Norge som blindpassasjerer i form av frø.

Den kinetiske (bevegelige) skulpturen er laget med utgangspunkt i ballastplantenes form. Vinden beveger skulpturen, og viser tilbake til seilskutenes bruk av vindkraft.

En del av prosjektet er formidling av ballastplantenes og områdets historie. Historien får du i “lytterørene” på bryggekanten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?