Evje arena

BÆRUM KOMMUNE GRUNNSKOLER får 1000000 kroner til utstyr og materiell til etablering av Evje arena

Evje skole skal samarbeide med FAU, Marie P fritidsklubb og Bærum Røde Kors om Evje arena, en åpen og inkluderende fritidsarena for alle på 5.-7. trinn på skolen. Undersøkelser viser at mange barn på Evje ikke er med på aktiviteter på fritiden, og dette ønsker skolen å gjøre noe med. Barna skal være medarrangører og skal selv bestemme innholdet og typen aktiviteter på arenaen. Ungdommer fra fritidsklubben skal få opplæring i hvordan de kan være gode rollemodeller og skal delta på aktivitetene for de yngre. Med dette prosjektet håper skolen at både barn og foreldre kan føle en større tilhørighet til skolen og at elevene kan bli bedre kjent med hverandre på tvers av klasser og trinn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?