Evju Bygdetun

STIFTELSEN EVJU BYGDETUN fikk 500 000 kroner til restaurering av låvetaket i 2024

Evju Bygdetun er et aktivt museum i Midt-Telemark. Et bygdetun og kultursenter, som formidler materiell og levende kulturarv. De skal restaurer og sikre det store låvetaket å gårdstunet, slik at det kan brukes videre til utstilling, undervisning og formidling. Stiftelsen Evju Bygdetun har fått tildelt 500 000 kr til restaurering av låvetaket.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?