Exitprogrammet Empower

CORETTA & MARTIN LUTHER KING INSTITUTE FOR PEACE AS får 300000 kroner til utstyr og faste installasjoner

Kinginstituttet er en ideell virksomhet som jobber for å forene og forsone gjennom dialog og ikkevoldelige metoder. De jobber med ungdom, for å forhindre utenforskap. De får midler til utstyr og installasjoner til en møteplass for ungdom. På møteplassen kan unge få oppfølging og veiledning. Det vil være et sted for sosialt samvær, relasjonsbygging og for å lære hvordan de kan få kontroll over egne liv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?