Extra Giverglede får midler til turutstyr

EXTRA GIVERGLEDE HALDEN får 200000 kroner til aktivitetsutstyr til friluftsliv

Extra Giverglede er basert i Halden og har som formål å bidra til økt livskvalitet for vanskeligstilte målgrupper, familier og enkeltpersoner i Østfold gjennom frivillig aktivitet. Tiltakene de søker om støtte til består av 2 prosjekter: sommerleire med friluftsliv i skoleferien, og løpende aktivitetstilbud i naturen gjennom resten av året. Organisasjonen har gjennom flere år organisert gode tiltak, og Sparebankstiftelsen DNB støtter dem nå med innkjøp av aktivitetsutstyr som kan brukes over lengre tid. Bufdir har også vært med på å støtte tiltaket gjennom flere år.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?