Færder Fyr

FÆRDER FYRS VENNER får 200000 kroner til utstyr og formidling

Færder Fyrs Venner holder Færder Fyr vedlike og sørger for at det er tilgjengelig for allmenheten. De restaurerer og legger til rette naust, verksted og bolig, slik at de kan ta med skoleklasser ut til fyret og formidle stedets historie på en trygg måte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?