Færder militærhistoriske museum

INTERESSEGRUPPEN FOR TORÅS FORT får 100000 kroner til montre til bruk i utstilling

På Torås fort formidles stedets historie til skoleklasser og andre besøkende av en gruppe dedikerte frivillige. De samarbeider med elever fra Tjøme ungdomsskole om å lage utstillingen i det militærhistoriske museet. Til utstillingen får de støtte til glassmontre, for å sikre enkelte av gjenstandene som skal stilles ut.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?