Fagotter og engelskhorn til unge utøvere

NORSK DOBBELTRØRLAG (DOR) – ORGANISASJON FOR OBO OG FAGOTT (NORWEGIAN DOUBLE REED SOCIETY) får 900000 kroner til fagotter og engelskhorn til unge utøvere

“Instrumenter i fokus” er en satsing initiert av Dextra Musica og som koordineres av Valdres Sommersymfoni på vegne av et bredt musikkfelt. Målet er å bidra til økt rekruttering på instrumentgruppene obo, fagott, harpe, kirkeorgel og kontrabass. Norsk Dobbeltrørlag (DOR) er en frivillig organisasjon som skal være en arena for profesjonelle utøvere og pedagoger, amatører, elever og andre interesserte der det spres kunnskap om instrumentene, deres litteratur og om rørlaging. DOR vil legge særskilt vekt på rekruttering og utdanning av nye generasjoner oboister og fagottister.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?