Faktasjekk for unge

FAKTISK.NO AS fikk 2 000 000 kroner til prosjektet Faktasjekk for unge i 2024

Faktisk.no er en ideell organisasjon som arbeider for å styrke den norske befolkningens motstandsdyktighet mot feilinformasjon og urettmessig påvirkning. Faktisk.no eies av VG, Dagbladet, NRK, TV2, Amedia og Polaris Media og har med dette en sentral rolle i norsk medielandskap. I dag består Faktisk.no av tre avdelinger: redaksjonen, skoleavdelingen Tenk og utviklingsavdelingen Innsikt. Flere undersøkelser viser at mange unge er nyhetsunnvikere. De følger ikke med på tradisjonelle medier, og oppgir i stedet at de får med seg nyhetene via sosiale medier eller gjennom venner og familie. Sosiale medier og særlig TikTok er en betydelig kilde til feilinformasjon. Flere sikkerhetsmyndigheter frykter også at TikTok kan brukes for å påvirke valg. For å effektivt jobbe mot en slik påvirkning er det viktig å ikke bare følge med på hvordan informasjonen blir spredt på plattformen, men også gjøre konkrete tiltak for å imøtegå feil- og desinformasjon. Faktisk.no tror det best gjøres ved å imøtegå feilinformasjonen der unge blir utsatt for dem, i et journalistisk format som kommuniserer direkte til dem. I dette prosjektet skal Faktisk.no publisere faktasjekker i kortvideoformat som følger de samme journalistiske standardene som andre publikasjoner av Faktisk.no. og samtidig bidra med kritisk journalistikk som retter søkelyset mot den feilinformasjonen unge møter på plattformer som TikTok. Det vil være et særlig fokus på politisk innhold frem mot storingsvalget 2025.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?