Falk Håndball

Falk Håndball får 30.000 kroner til minihåndballmål. Klubben gir et håndballtilbud til alle gutter og jenter fra 5 til 50 år.

De har i dag nærmere 30 lag i sving med over 500 barn og unge i aktivitet hver uke. Alle trenere og ledere stiller opp gratis og klubben la ned over 30.000 dugnadstimer i 2014. De ønsker å gjøre Horten til et bedre sted å bo. Klubben aktiviserer over 100 barn under 10 år hver uke. Horten kommune har sprengt hallkapasitet. Med små håndballmål kan barna spille på tvers av en vanlig håndballbane.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?