FamilieFritid Frogner 2024-26

FROGNER NÆRMILJØSENTER fikk 250 000 kroner til utstyr, møbler og mat i 2024

Frogner Nærmiljøsenter tar sikte på å skape meningsfulle hverdags- og fritidsopplevelser for barnefamilier i Frogner/Bratsberg-området, med et spesielt fokus på inkludering av flyktningefamilier. Målet er å styrke delaktelse og utvikle en åpen møteplass hvor lokalbefolkning og nye innbyggere kan delta i ulike aktiviteter, bygge relasjoner, og bidra til et varig, bærekraftig samfunn. Frogner Nærmiljøsenter har fått tildelt 250 000 kroner til utstyr, møbler og mat.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?