Familier Aktiviteter Fellesskap

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO får 2400000 kroner til å videreutvikle prosjektet “Ferieminner for familier”

Stovner Frivilligsentral er et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Bydel Stovner. De har en hel rekke aktiviteter som blant annet ledertreningsprogram for ungdom, Home-Start Familiekontakten, språktrening og leksehjelp for voksne, håndarbeidsgruppe, turgruppe, natteravnordning, sosiale samlinger og ukentlige treffpunkt. Med dette tiltaket vil de bygge videre på tidligere prosjekter som skaper ferie- og fritidsaktiviteter for familier. Foreldre skal få mulighet til å øke forståelsen for det norske samfunnet og tradisjonelle natur- og friluftsopplevelser. Gjennom veiledning vil de gi foreldrene kunnskap om tilgjengelige fritidsaktiviteter og ulike offentlige tilbud slik at de kan være gode veiledere ovenfor egne barn. Unge voksne frivillige bidrar i tiltaket og blir rollemodeller for barn og unge som deltar. Både frivillige og deltakere får dermed utvidet sine sosiale nettverk. Barn og unge i målgruppen skal intervjues slik at deltakelse på andre fritidsarenaer kartlegges og samarbeid med andre ferie- og fritidstilbydere skal organiseres og følges opp. Det skal gjennomføres kortere utflukter og overnattingsturer året igjennom i nærmiljøet og sentrale Østlandsområdet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?