Fargeglede i sentrum

ÅS KOMMUNE TEKNIKK, SAMFUNN OG KULTUR får 150000 kroner til gjennomføre prosjektet Fargeglede i Ås sentrum

Ås kommune gjennomførte sommeren 2021 et pilotprosjekt med å sette farge på sentrum. Fargeprosjektet var et resultat av kommunens medvirkningsarbeid med barn og unge. Her hadde de unge sagt klart i fra at de savnet farger i sentrum, grått er kjedelig og trist. Barn i ulik alder og ungdommer jobbet konsentrert en hel uke med store veggmalerier. Arbeidet foregikk utendørs og kommunen har en “kunsthenger” hvor utstyret lagres. Nå ønsker de å gjøre mer av dette og kommunen legger tilrette med å engasjere en kunstner til arbeidet og å sette i gang med introkurs og workshops for de unge. De skal lære om farger og teste ut ulike maleteknikker, og de skal lage fargerike veggmalerier og ulike møteplassinstallasjoner som benker og blomsterkasser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?