Fargespill i hele Norge

STIFTELSEN FARGESPILL får 2500000 kroner til utvikling og oppfølging av Fargespill i hele Norge

Fargespill fokuserer på individets unike ressurser i et kreativt, mangfoldig fellesskap. Fargespills ensembler har skapt scenemagi over hele landet siden starten i Bergen i 2004. På veien har tusenvis av unge mennesker deltatt i et tjuetalls ulike Fargespill-prosjekter. Barn og unge mellom 7 og 25 år utgjør aktørgruppen, som støtter, utfordrer og veileder hverandre. Hver uke samles tusenvis av barn og unge landet rundt til faste øvelser, treffpunkter, samtaler og workshops. Aktivitetene gjennomsyres av fargespillmetodikken, som er anerkjent som en pedagogisk/metodisk retning av Høyskolen på Vestlandet. Metodikken peker på den enkeltes mulighet til å være en ressurs for sine omgivelser. Tildelingen skal bidra til å videreutvikle organisasjonen og bidra til å styrke nye og eksisterende Fargespill i hele Norge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?