Fargespill til flere barn og unge i Oslo

STIFTELSEN FARGESPILL får 3000000 kroner til nye Fargespill-aktiviteter, møteplasser og forestillinger i Oslo

Fargespill Oslo startet opp i 2017 og er en kunstnerisk arena og en ukentlig møteplass for barn og unge i hele Oslo. Målet for Fargespill er å ha en brobyggende funksjon på tvers av bakgrunn, alder, historie, kultur og identitet, og å skape møteplasser på de unges premisser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?