Fargespill til flere barn og unge

LARVIK KOMMUNE fikk 1 050 000 kroner til Gjennomføring av Fargespill Larvik 2024-2026 i 2024

Å delta i Fargespill Larvik er gratis og det er ingen formelle opptaksprøver. Fargespills fremste arena er scenen, og hvert år skapes nye sceneforestillinger med musikk, sang og dans fra aktørenes oppvekst. Materialet blir jobbet fram og satt i profesjonelle rammer i et samarbeid mellom aktørene, pedagoger og musikere. Fargespill Larvik og Marinemusikken planlegger en ny forestilling med premiere i september 2024. Forestillingen tar utgangspunkt i sang, musikk og dans fra aktørene i Fargespill Larvik, aktører i prosjektene i Kongsberg, Færder og ungdom fra Horten. Forestillingen skal være starten på et større felles samarbeid i regionen der målet på sikt er å vise forestillingene flere steder i regionen. Fargespill Larvik jobber også kontinuerlig for flere møteplasser, som å være mer inkluderende og forankre Fargespill på flere steder i regionen. LARVIK KOMMUNE har fått tildelt 1.050.000 kroner til gjennomføringen av Fargespill Larvik 2024-2026.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?