Fargespill til Tønsberg

TØNSBERG KOMMUNE får 250000 kroner til i bidrag til å sette opp Fargespill i Tønsberg

Tønsberg kulturskole vil skal sette opp Fargespillforestilling og tiltaket skal involvere barn og unge i alderen 8 til 22 år. Deltakerne kommer fra hele verden og bidrar inn med sin bakgrunn. Prosjektet skal ende opp med et show med utgangspunkt i sanger, dans og musikk som deltakerne har med seg fra sine hjemland. Fargespill startet i Bergen og har spredd seg til mange andre steder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?