Fargeundervisning på Muralverkstedet

MURALVERKSTEDET får 1053000 kroner til verkstedsbasert fargeundervisning

Prosjektet er et samarbeid mellom KHiO og Muralverkstedet. Målet er å fremme forståelse for farge som fag. Farge må læres via praksis, ikke kun via teori og skjerm.

Dette prosjektet skal gjenskape en verkstedsbasert fargeundervisning som ikke lenger er tilgjengelig.

Fagpersoner fra KHiO skal, sammen med Muralverkstedet på Lilleborg, tilby muligheter for å utøve materialbasert fargepraksis.

Målgruppa er studenter, kunstnere, kunsthåndverkere, designere og fagmiljøet generelt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?