Fartøyvern for Fremtiden

NORSK FORENING FOR FARTØYVERN får 5700000 kroner til aktiviteter for videreføring av fartøyvernkompetanse

Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for verneverdige fartøyer og er et sekretariat som ivaretar det frivillige fartøyvernets interesser. NFF har 187 medlemsfartøy. De ønsker å øke rekruttering av unge til fartøyvernet og å sikre videreføring av kompetanse innen sjømannskap, håndverk og vedlikehold til nye generasjoner. Ved hjelp av fartøyene skal de formidle historien, levesettet og den immaterielle kulturarven som fulgte med livet rundt og på fartøyet. Det vil de gjøre ved å gi sine medlemsfartøy mulighet til å tilby kurs og aktiviteter for barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?