Fattigfolk – et lytteteater om fattiggården på Østre Toten

ØSTRE TOTEN KOMMUNE får 400000 kroner til produksjon og innspilling

Gården som i dag huser Peder Balke-senteret har en selsom historie. Fra 1901 og frem til starten på 1930-tallet var dette Østre Totens fattiggård, mot slutten med en glidende overgang til å bli et gamlehjem.
Lytteteateret “Fattigfolk” omhandler denne perioden, og vi får møte 6 personer som av forskjellige grunner havnet på gården. Historiene deres skal bringe publikum tettere på datidens håndtering av samfunnets svakeste. Dette vil bli en del av den årlige forestillingen på senteret, som videre er tiltenkt å kunne presenteres fast også for skolene i området. Sparebankstiftelsen DNB er med på å støtte deler av produksjonen og innspillingen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?