FAU Gamlegrendåsen skole

FAU Gamlegrendåsen skole får 350.000 kroner til klatreanlegg. Skolen er en av de største barneskolene i Buskerud. Fysisk aktivitet og bruk av nærmiljøet er en av kjernesakene til foreldrerådsforeningen ved skolen og velforeningen for beboerne på Gamlegrendåsen.

Sammen ønsker de å videreutvikle en aktivitetspark hvor målet er å gi varierte utfoldelsesmuligheter for barn og unge. I dag består parken av basketbane, kunstgressbane, et skateområde, en BMX-bane, et skileikområde og tilliggende lysløype. Nå skal parken utvides med et klatreanlegg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?