FAU Høyenhall skole

FAU Høyenhall skole får 300.000 kroner til oppgradering av utemiljø.

FAU Høyenhall skole støttes av foreninger i nærområdet som Tunet innebandy, Manglerud Star, Fokus bordtennis, Høyenhall basket, Høyenhall Barn og Unge i sin søknad om midler til ferdigstillelse av uteområdet på Høyenhall skole som pusses opp. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til oppgradering av utemiljøet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?