FAU Hvalstad Skole

FAU Hvalstad Skole får 400000 kroner til teknobinge. Tekonobingen skal være et tilbud både på SFO og på fritiden som appellerer til nysgjerrigheten og skaper undring. Dette skal være en arena hvor det ikke nødvendigvis er de som løper fortest og sparker høyest som får blomstre. Kjernen i prosjektet er LEGO_Education og TeknoLab skole, et konsept som er gjennomført ved over 50 skoler i Rogaland. Målsetningen for opplegget er “Istedenfor å gi dem enda et svar å huske, gi dem heller et problem å løse!” Skole, foreldre og lokalt næringsliv samarbeider om å etablere teknobingen og å drive den.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?