FAU på Sagene skole

Sagene FAU får 293.000 kroner til fotballmål, basketkurver og tribune.

Sagene FAU ønsker å være viktig bidragsyter for at barna og ungdommene på Sagene skole har en trygg og god skolehverdag. De ønsker å sikre dette gjennom et faglig, sosialt og fysisk aktivt miljø.

Ballområdet er daglig møteplass for mange av skolens elever. En oppgradering av plassen vil gi barna og ungdommene et hyggelig sted å være i skoletiden, og gi muligheter for gratis fysisk aktivitet og positivt sosialt samvær i nærområdet på fritiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?