FAU Ringebu skole

FAU Ringebu skole får 300.000 kroner til nærmiljøanlegg.

FAU har over tid arbeidet med å få på plass et nærmiljøanlegg ved skolen. Nå har de fått en egnet tomt på skolens område, og her skal det tilrettelegges for økt fysisk aktivitet både i skole- og sfo-tid og på ettermiddag og kveldstid. Vinterstid vil banen bli islagt, og den skal utstyres med godt lysanlegg med tidsbryter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?