FAU Sætre skole Hurum

FAU Sætre skole Hurum får 100.000 kroner til hinderløype.

Et av fokusområdene for FAU ved Sætre skole er å bedre lekeforholdene på uteområdet til skolen, og å bidra til at barna skal ha større muligheter for å være mer fysisk aktive i friminuttene og på fritiden. For å tilrettelegge for dette ønsker de nå å etablere en hinderløype. Mye av hinderløypa skal settes opp på dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?