FAU Teie Skole

FAU Teie Skole får 312.500 kroner til bygging og montering av fem klatreapparater.

Skolen ønsker å sette opp et klatreanlegg i Teieskogen, som ligger tett på skolen og store boligområder. Dette vil være åpent og tilgjengelig for alle, også utenom skoletid. FAU stiller med dugnadskraft. Nøtterøy kommune bidrar med vedlikehold og vil hjelpe til med å rydde skog og kratt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?