FAU v/Kringsjå barneskole

FAU v/Kringsjå barneskole får 150.000 kroner til lekeapparater og hinderbane i “Skogen med det rare i”. Prosjektet går ut på å oppgradere og videreutvikle et viktig lekeområde for skolen og skolens lokalmiljø i Lillehammer.

Lekeområdet ligger i en skog på skolens område og har vært i bruk siden 1970-tallet. Området har hele tiden vært åpent og tilgjengelig for alle, og fungerer like godt sommer som vinter. Etter aktiv bruk gjennom generasjoner er grunnen og eksisterende apparater i ferd med å gå i oppløsning. FAU ved Kringsjå skole ønsker derfor å iverksette tiltak for å verne grunnen pga. slitasje og ikke minst tilpasse området til dagens regler for lekeplasser. Tiltakene består i å oppgradere dagens hinderbane, sette opp lekeapparater med tilpasset grunn, samt etablere et amfi til bruk i blant annet rollelek.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?