FAU ved Sørkedalen skole

FAU ved Sørkedalen skole får 48000 kroner til drivhus. Skolen har allerede kjøkkenhage som er et vellykket prosjekt, og nå ønsker de å utvide dette med drivhus. De tar tak i nærmiljøet og dets historie ved å gjøre gamle tradisjoner til en aktivitet, og formidler gammel kunnskap til barna gjennom praktiske gjøremål. Gjennom arbeidet med å få ting til å gro, og med å klargjøre bakerovnen for steking, får de et innblikk i alt arbeidet som tidligere lå bak et ferdig måltid. Det vil være et samarbeid mellom klassene på Sørkedalen skole og Ulvestua barnehage, der de sår frø og ser dem spire. Materialer og elementer til drivhuset kjøpes inn og settes så opp på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?