FAU Venn oppvekstsenter

FAU Venn oppvekstsenter får 30.000 kroner til sykkel- og skatebane.

Venn oppvekstsenter er en skole for omlag 120 elever fra 1. til 7. klasse med SFO i deler av lokalene. Skolegården er tumleplass for elever på dagtid, men også lekeplass som benyttes aktivt av ungene i bygda på kveldstid. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til sykkel- og skatebane.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?