Feiring Jernverk et levende kulturminne

Feiring Jernverks Venner får 225.000 kroner til restaurering av murer.

Dette er en svært aktiv venneforening som arbeider med å gjøre Feiring jernverk til et levende kulturminne. De sørger for at området blir bevart som industrihistorisk minnesmerke, sprer kunnskap om lokal bergverkshistorie og verkets plass i nasjonal historie, og lager arrangementer i området som særlig kommer barn og unge til gode. Blant annet produserer de forestillingen Bergtatt for 10.trinn i Den kulturelle skolesekken for 9.år på rad. De har også gjort St. Pauls gruve til besøksgruve, økt tilgjengeligheten ved vegbygging, stimerking og informasjon og gjenreist en rekonstruksjon av Carsten Ankers bolig i verket. De bidrar til å øke kjennskapen til stedet hos publikum, men også hos sine medlemmer som kurses parallelt med arbeidet som gjøres. En av oppgavene de har tatt på seg er å restaurere tuftemurene i verksområdet. Dette arbeidet videreføres både for å hindre at falleferdige murer raser ut, men særlig for i større grad å tydeliggjøre aktiviteten som var i området på slutten av 1700-tallet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?