Feiring Jernverk

Feiring Jernverks Venner får 440.000 kroner i 2011 til restaurering og merking av ferdselsveier og sikring og lyssetting av St. Pauls gruve.

Feiring Jernverks Venner vil skape et åpent og levende industrielt kulturminne i Feiring Jernverk.

Eidsvold Jærnverk grunnlagt i 1627 på Eidsvoll Værk, fikk malm fra Feiring fra 1640-tallet. Etter detaljerte kart fra 1818 over gruver og ferdselsveier skal venneforeningen rydde, restaurere, merke og knytte de gamle ferdselsveiene til de eksisterende. Dette vil forene friluftsaktiviteter og naturopplevelser med formidling av kunnskap om gruvedrift, jernverk, arbeidsforhold, levekår, bygdehistorie og norsk politisk historie om 1814.

I 2008 ble St. Pauls gruve besøksgruve. Gruva har en nøkkelrolle i all formidling. Etter befaringsrapport fra Bergvesenet er det nå nødvendig å forsterke sikringsarbeidet i gruva. Enkel lyssetting vil gi bedre sikkerhet, informasjon og forståelse for hvordan arbeidet i gruva var. Sparebankstiftelsen DNB gir gavemidler til dette arbeidet.

Andre tildelinger til Feiring Jernverk

Feiring Jernverks Venner (2014)

Feiring Jernverks venner (2006)

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?