Feiring TeknoLab

Feiring TeknoLab får 150.000 kroner til teknolab.

Feiring TeknoLab er en forening bestående av foreldre, lokalt næringsliv og lokalmiljø som har til formål å tilby elever ved Feiring Skole lokaler og utstyr med problemløsende og utforskende tilnærming til mekanikk, matematikk, energi, automasjon og robotisering. Laboratoriet skal kunne benyttes i skoletiden og på samlinger utenom skoletiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?