Felles aktiviteter med skolekorpsene

HALSEN UNGDOMSKORPS får 150000 kroner til rekrutteringstiltak som felles aktiviteter med skolekorpsene i Larvik og Østre Halsen

Halsen Ungdomskorps rekrutterer fra alle kommunens skolekorps og vil derfor rette et tiltak mot disse skolekorps og hjelpe disse med å rekruttering. Det skal de gjøre gjennom felles spilleaktiviteter i høst- og vårsesjonen, bidra med kreative spillegrupper, gi instruksjon på skolekorpsenes øvelser, arrangere felles konserter og bruke skolekorpsmedlemmer som solister på konsertene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?