Felles møtested for barn og unge

Stigenga Borettslag fikk 321 383 kroner til å etablere grønt møtested i 2024

Stigenga Borettslag på Stovner skal lage et grønt og bærekraft uterom i tilknytning til lekeplassen. Med plantekasser skal barna få mulighet til å se hvordan mat og planter vokser og må høstes gjennom årstidene. Borettslaget er opptatt av barnas behov og har i planleggingen av det nye møtestedet også hatt dialog med FAU og barnehager i nærområde. Stigenga Borettslag har fått tildelt 321383 kr, til å etablere grønt møtested.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?