Fellesskap gjennom bryting

NORGES BRYTEFORBUND får 1850000 kroner til et inkluderingsprosjekt rettet mot ungdom

Bryteforbundet vil, i samarbeid med Inklu og utvalgte ungdomsskoler i Oslo, tilby treningsfellesskap etter skoletid for ungdom i utsatte bydeler. Målsetningen er at elever som har vist uønsket adferd, eller som står i fare for å havne i utenforskap, skal møte en inkluderende og utfordrende fritidsaktivitet, koblet med mentorer som også bistår i å bygge opp ungdommenes nettverk.

Bryting er en av verdens mest utbredte idretter, med viktige nedslagsfelt i mange av landene hvor byens befolkning har sine opprinnelige røtter. Prosjektet skal i første omgang vare frem til Oslo er vertskap for VM i bryting i 2021.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?