Fenstad Jeger- og Fiskerforening

Fenstad Jeger- og Fiskerforening får 60000 kroner til materialer til brygge. Foreningen har ca 200 medlemmer og de jobber for å bevisstgjøre alle i Fenstad hvilke unike muligheter og gleder friluftsaktiviteter kan gi. De vil etablere et samlingssted for sine aktiviteter og ved Ellingsjøen har de mulighet til å gjøre dette i nærhet til bebyggelsen i bygda. De vil bygge brygger ut fra hver side av plassen, legge duk i mellom og fylle på sand. I tillegg vil de sette ut bord og krakker og lage bålplass.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?