Ferangen museumsskole

50.000 kroner gis til nytt sanitæranlegg ved Ferangen skole – en av landets eldste og best bevarte barneskolebygninger.

Ferangen skole er en av landets eldste og best bevarte barneskolebygninger, oppført i 1816. Skolen har blant annet huset elever som Arne Garborg, Knud Knudsen og Jørgen Løvland.

Stedet benyttes aktivt av skoler i dag, og besøkes også av turister.

Sanitæranlegget trenger en oppgradering og Sparebankstiftelsen DNB gir 50.000 kroner til prosjektet, som vil gjøre skolen enda mer attraktiv for besøk og derigjennom gi større aktivitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?