Ferieleir for Barn og Ungdom

ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND fikk 209 835 kroner til ferieleir i 2024

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund arbeider for å gi barn og unge i sårbare livsfaser gode ferieopplevelser. De får tildelt 209 835 kroner til å gjennomføre 3 sommerleire og to høstleire.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?