Ferieverksted på biblioteket

MODUM KOMMUNE KULTURSEKTOR fikk 75 000 kroner til inventar, utstyr og materiell til verksteder i 2024

Modum bibliotek fornyer og utvider sine populære ferieaktiviteter for barn og ungdom, med alt fra lek og spill til kreative aktiviteter og spennende foredrag. Tilbudet er en lavterskel møteplass som bidrar til fellesskap, læring og glede for flere barn og ungdom i Vikersund. MODUM KOMMUNE KULTURSEKTOR har fått tildelt 75 000 kr til inventar, utstyr og materiell til verksteder.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?