Festival for barn og ungdom

ERAS NETTVERK fikk 100 000 kroner til å arrangere festival for barn og unge i Oslo i september 2024 i 2024

ERAS er en sammenslutning av ideelle, frivillige innvandrerorganisasjoner som jobber for at alle kan leve trygt sammen i et mangfoldig, integrerende Oslo by. ERAS-festivalen er en familiefestival over tre dager i september. Her deler barn og unge sine kulturelle uttrykk fra store deler av verden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?