Festival for barn og ungdommer

ERAS NETTVERK får 100000 kroner til festivalen

ERAS Nettverk er en sammenslutning av 28 innvandrerorganisasjoner i Oslo som gjennomfører ulike kulturelle og sosiale aktiviteter. Deres formål er å skape kontakt og kjennskap mellom storsamfunnet og innvandrergrupper. Organisasjonen får støtte til gjennomføring av ERAS festival for barn og ungdommer. Dette tiltaket kommer til å inspirere og motivere nye utøvere, samt sørge for at publikumet blir kjent med andre kulturer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?