Festiviteten i Skien

Skotfoss Revyteater får 100.000 kroner til arbeidet med oppgradering og utbygging av lokalet Festiviteten.

Skotfoss Revyteater er en amatørgruppe etablert i 1988. Laget er forpliktet til å “sikre Festiviteten (bygget i 1905-07) som et levende kulturminne og drive lokalet til beste for kulturarbeidet på stedet”. Laget setter opp sine egne revyer, samt at lokalene blir benyttet til en rekke aktiviteter i lokalmiljøet.

Bygget er verneverdig, og det planlegges en oppgradering og utbygging av lokalet foran 100-års jubileet. Sparebankstiftelsen bidrar med kr 100.000 til utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?