Festplass til Norsk Folkemuseum

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med midler til total oppussing av Festplassen på Norsk Folkemuseum. Blant annet er det blitt scene, vannspeil og amfi. Om vinteren omdannes vannspeilet til en skøytebane.

Midt i hjertet av Norsk Folkemuseum i Oslo ligger festplassen. Navnet har den hatt lenge, men det var først fra 2006 at plassen virkelig ble rustet opp med ny scene, amfi med plass til 450 mennesker, vannspeil og faste griller. Det forandret den slitne grussletta, til en verdig festplass.

Om vinteren islegges vannspeilet til skøytebane.

Anlegget ble innviet med St. Hansfest i 2006. Da var amfiet mer enn fullsatt, og det yrte av liv på hele plassen. Det ble en skikkelig familiekveld. Folk kunne grille medbrakt mat eller spise niste i området samtidig som de fulgte kulturinnslagene fra scenen.

– Den nye Festplassen er også et samlingssted for Oslos befolkning. Vi har fått en arena hvor spesielt barnefamilier kan kombinere deltakelse på våre kulturaktiviteter med egenarrangert piknik. Festplassen gjør det mulig for oss å gjennomføre andre og større arrangementer enn hva vi har vært i stand til tidligere. Her vil det bli konserter, opptredener, dans, aktiviteter og yrende folkeliv, sa Josephine Østern ved Folkemuseet.

Finansieringen av plassen med vannspeil og anlegg for islegging er det Sparebankstiftelsen DNB som har stått for brorparten av. På mange måter viderefører dette bidraget en lang tradisjon med samarbeid mellom Folkemuseet og de sparebankene som dannet grunnlaget for etableringen av Sparebankstiftelsen DNB.

Den første forløperen til dagens DNB var Christiania Sparebank. I 1897 bevilget denne banken 3.000 kroner til det tre år gamle Folkemuseet. Dette var den første «sponsoravtalen» museet inngikk, og summen var nøyaktig halvparten av statens bidrag til stiftelsen Norsk Folkemuseum.

Siden har det blitt flere bidrag fra sparebankene. Det største bidraget er donasjonen til museets hovedbygning i 1934 og oppføringen av et gammelt bankkontor i Norsk Folkemuseums Gamleby i 1995.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?