Fet Orienteringslag

Fet Orienteringslag får 80.000 kroner til skolegårds-/nærmiljøkart. I Fet kommune mangler det slike kart for kommunens barne- og ungdomsskoler. Utarbeidelse av skolegårdskart vil gjøre arbeidet for orienteringsopplæring/trening enklere.

Hensikten med prosjektet er å fremskaffe gode kart for lokalmiljøet som benyttes for klubbens opplæringog for skolenes egne fysiske aktiviteter i etterkant. Utarbeidelse av kart er en kostnadskrevende oppgave for et orienteringslag. Bidraget fra Sparebankstiftelse DNB muliggjør at både klubben, skolene og nærmiljøet har tilgang på kart for å fremme fysisk aktivitet, kart- og kompassforståelse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?