Fiksefester for reparering av elektronikk

Restarters Norge viser oss at elektronikk kan repareres.

Foto: Restarters Norge

Restarters Norge er en ideell organisasjon som ønsker å skape en tradisjon for reparasjon av elektronikk i Norge. 

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder bruk og kast av elektronikk. Mye kan brukes lenger, men det forutsetter en sterkere reparasjonskultur.

Restarters Norge har fått støtte til å vise oss at ting lar seg reparere, gjennom blant annet instruksjonsfilmer, fiksefester over hele Norge og et undervisningsopplegg om reparasjon til skolen.

Tildelinger til Restarters Norge

2021: 4 millioner kroner til prosjektet «Kultur for reparasjon i Norge».

2018: 3,5 millioner kroner til arbeidet med å bygge opp en nasjonal reparasjonsbevegelse de neste tre årene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?