Film, foto, kunst og sykling

For å skape samhold mellom barn og unge på tvers av skoler, alder skapte Ringebu sykkelgruppe et ukentlig møtested for sykling og filmdokumentasjon.

Foto: GDF Media/Movement Media

I dette prosjektet har ungdommer fra ulike miljøer kommet sammen for å lage film og kunstutstilling basert på sykling som aktivitet. Dermed blir ungdommene inspirert til å lære mer om hverandres aktiviteter, og prosjektet bidrar til å skape samhold på tvers i Ringebu.

Prosjektet har vært et samarbeid, hvor Venabygd Montessoriskole har bidratt med å informere skolene i kommunen om prosjektet. Kvitfjell Brettklubb har delt informasjonen om prosjektet i sine kanaler og Ringebu Sykkelgruppe har bidratt med den praktiske gjennomføringen.

Tildeling

RINGEBU SYKKELGRUPPE fikk 200.000 kroner i 2019 til utstyr til filmdokumentasjon og sykkelaktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?